ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور


سخن روز


درس هايي از قرآن
 پخش برنامه درسهايي از قرآن هر روز ساعت 18:20 از شبکه اول
تکرار برنامه روز شنبه حدود ساعت 16:55از سیمای قرآن
 
موضوع: رحمت و محبت، محور آموزه‌های دین
1- رسول خدا، رحمت خداوند برای جهانیان
2- کیفر و پاداش الهی، بر محور حساب و کتاب الهی
3- نقش کارهای خوب و بد در آمرزش بدی‌ها و پوشش خوبی‌ها
4- رحمت گسترده الهی بر بندگان
5- خطر غفلت از خواست و اراده الهی
6- یاد نعمت‌های خدا در همه حال
7- رحمت نسبت به همه انسان‌ها، از هر قوم و نژاد
 

اخبار
خدمت به مردم هویت روحانیت است/ به روحانی بودن افتخار می کنم
احیای نماز مشکلات اجتماعی و فرهنگی را کاهش می‌دهد
طلاب به تهذیب و تفسیر در کنار تفسیر قرآن توجه ویژه داشته باشند
باید از ظرفیت مساجد در اقامه نماز استفاده کرد/ همه مسئول اقامه نماز هستند
هیچ زمانی به اندازه امروز جامعه نیاز به آخوند نداشته است