ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
شیوه درست تربیت (1) 1396/12/3

1- استمداد از خدا در تربیت
2- نقش لقمه حلال در تربیت
3- تربیت، بر اساس منابع دینی
4- محبوبیت، شرط لازم برای مربّی
5- سابقه نیک، مؤثر در تربیت
6- عامل بودن مربی به توصیه‌های تربیتی
7- بیان نمونه‌های موفق گذشتگان